Tel. nr.: 8 614 29 482

Naujienos

2016-07-29

Dviratininko byla

Sprendžiame bylą, kai Norvegijoje atsitikusio eismo įvykio metu Lietuvos Respublikos piliečio vairuojamas automobilis partrenkė Norvegijos piliečio vairuojamą dviratį ir sunkiai sužalojo dviratininką. Eismo įvykis įvyko dėl to, kad dviratininkas vienu momentu prarado dėmesį. Jis kažkokiu momentu neapsižiūrėjo ir išvažiavo į kelią, dėl ko buvo sunkiai sužalotas. Už automobilio vairuotoją didelę dviratininkui padarytą žalą kompensavo draudimo kompanija. Išmokėjusi draudimo išmoką draudimo kompanija reikalauja iš automobilio vairuotojo grąžinti dalį išmokos dėl to, kad vairuotojas nepranešė draudikui apie eismo įvykį. Vairuotojas ginasi, kad jis neprivalėjo pranešti apie įvykį, kadangi jis nesijautė atsakingas. TPVCAPDĮ 12 straipsnio 1 dalies 5 punte numatyta, kad įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas. Tai reiškia, kad draudikui būtina pranešti apie eismo įvykį netgi ir tais atvejais, kai neaiškus kaltininkas. 

Pagal TPVCAPDĮ 16 straipsnio 1 dalį išmoka mokama atsižvelgiant į tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojančius teisės aktus. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju eismo įvykiui atsitikus Norvegijos Karalystėje, turi būti taikomi tos valstybės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojantys teisės aktai. Užsienio tarpininkas, administruojantis žalos bylą, pranešė, kad „Norvegijos teisės aktuose yra įvardijami „pažeidžiami“ eismo dalyviai, pavyzdžiui, pėstieji arba dviratininkai. Jie turi teisę būti apsaugoti. Todėl pagal Norvegijos įstatymus laikoma, kad reikalaujantis išmokėti draudimo išmoką asmuo ne „kažką sužalojo“, o „pats buvo sužalotas“. Taigi, jis turi teisę, kad automobilio, kuris jį sužeidė, draudikas išmokėtų jam kompensaciją. Ši taisyklė taikoma nepriklausomai nuo to, kiek nekaltas dėl to, kas įvyko, galėtų jaustis jūsų vairuotojas. Tai – griežta motorinių transporto priemonių vairuotojų atsakomybė Norvegijoje, kuri čia ir taikoma. Pagal šią taisyklę laikoma, kad esate atsakingas už tą, kurį kliudėte. (...)

Pagal TPVCAPDĮ 22 straipsnio 2 dalį jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo. Pagal Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių (patvirtintos LR Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795) 54, 54.5 punktuose numatyta, kad jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė Įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, draudikas turi teisę reikalauti grąžinti iki 20 procentų išmokėtos išmokos, – jeigu atsakingas dėl padarytos žalos valdytojas Įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka nepranešė jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui ar jo atstovui apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas. Todėl vairuotojas privalo grąžinti draudimo kompanijai 20 % išmokėtos draudimo išmokos.

Atgal į naujienų sąrašą
Naujienos:
Kontaktai

Advokatų profesinė bendrija Dumbliauskas ir partneriai
Maironio g. 11, Kaunas
Kodas 304071987
PVM kodas LT100009564717
A/s LT55 5010 9000 1400 5813
KB „Akademinė kredito unija“